Cultura

Cultura

Valors bàsics de l’empresa

Integritat positiva del patró per jugar una situació de guanyar-guanyar

Estratègia de desenvolupament

Servei de dedicació dels clients al desenvolupament social i guanyar-guanyar

Concepte d’equip

Amb l'objectiu de carregar la comprensió tàcita líder en la confiança de compartir riscos

Idea de talent

Adaptació humana a la seva posició i a la seva gent

Concepte de màrqueting

Creeu valor perquè l'usuari guanyi la reputació de l'empresa

Idea d’innovació

Innovació creativa

Concepte de seguretat

Vetllar per la seguretat de la producció del personal